سکوتم از رضایت نیست

من از سرزمین نور آمده ام، از دیار عشق، از دشت احسان و عرصه راستی، من از آغوش یار آمده ام. " از نزد خدا".

نقطه سرخط
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

آوای تنفس زمین، بیدارم می سازد.

لحظه ای طولانی به پیرامون می نگرم تا زمان و مکان را در یابم.

آنگاه برمی خیزم و به سوی پنجره ای می روم که مدتهاست بسته مانده است.

زمین لبریز از لبخند بنفشه ها، زندگی را فریاد می زند و آسمان لبریز از رهایی چلچله ها، سکوت را می شکند.

قطرات باران بر شیشه پنجره راه می گشایند.

افق در دوردست، بلندی راه پیش رو را یاد آورم می شود و عقربه های ساعت،‌کوتاهی زمان باقیمانده را بیادم می آورد.

زمان رفتن فرارسیده است.

باید فصلی نوین را بر کتاب هستی ام، به رشته تحریر آورم.

آخرین کلمه را در آخرین سطر این فصل می گنجانم .

و پنجره را می گشایم.

نقطه سرخط.

"ساوالان"